X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://egzekucja.com/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

www.egzekucja.com
KONTAKT
POLSKI ENGLISH DEUTSCH
Strona Główna / FAQ /
nasze atuty
wiedza
doświadczenie
profesjonalizm
skuteczność

 

 

Najczęściej zadawane pytania1. Jakie są warunki prowadzenia windykacji ?


Windykacja prowadzona jest na etapie polubownym w ramach procedur stosowanych przez Usługodawcę, tj. firmę Egzekucja spółka cywilna Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 106. W przypadku, jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów sprawa może zostać skierowana w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą na drogę postępowania sądowego. Koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz egzekucyjnego uzależnione są od wielu czynników, w szczególności od wysokości roszczenia, uwarunkowań prawnych kraju, w którym będzie prowadzone postępowanie, etc.2. Przez jaki okres prowadzona jest windykacja ?Windykacja polubowna prowadzona jest przez okres 6 miesięcy od momentu przekazania sprawy do windykacji, natomiast windykacja po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sądzie zagranicznym prowadzona jest do momentu odzyskania należności lub umorzenia postępowania przez komornika.3. Jakie są faktyczne koszty windykacji ?Windykacja na etapie polubownym nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Zleceniodawcy. Firma pobiera prowizję za faktycznie odzyskane należności, zgodnie z warunkami umowy. Windykacja na etapie sądowym wiąże się koniecznością uiszczenia wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Wysokość opłat ustalana jest przed skierowaniem sprawy do sądu.4. Co dzieje się w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika ?


W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika postępowanie windykacyjne ulega zakończeniu. W ramach usługi Euroinkasso istnieje możliwość pomocy w zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłości. Taka usługa jest jednak odpłatna oraz uzależniona jest od uwarunkowań prawnych kraju, którego dotyczy.5. Jak zlecić usługę ?


Zlecenie windykacji następuje w czterech krokach. Należy pobrać odpowiednią umowę z zakładkI Strefa klienta. Wypełnioną i podpisaną umowę przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy należy przesłać faksem na numer +48 68 414 11 52, dołączając dokumenty potwierdzające należność. Orginały umów i kopie dokumentów w sprawie należy przesłać pocztą.6. Na czyje konto dłużnik kieruje wpłaty ?Wszystkie wpłaty wnoszone są na konto Zleceniodawcy. W sporadycznych przypadkach, w sprawach na etapie sądowym dłużnik uiszcza wpłaty na konto kancelarii zagranicznej.7. W jaki sposób następuje rozliczenie z firmą windykacyjną?Rozliczenie następuje po ściągnięciu należności. Prowizja naliczna jest od każdej wpłaty dokonanej przez dłużnika. Zleceniodawca otrzymuje fakturę VAT na której w opisie widnieje nazwa dłużnika i wysokość naliczonej prowizji. Faktury wystawiane są po poszczególnych wpłatach lub po całkowitym zakończeniu postepowania.
8. Jaka jest skuteczność windykacji ?Na skuteczność windykacji wpływ ma wiele czynników. Zasadą jest, że im później przekazywana jest sprawa do windykacji tym szanse na odzyskanie należności maleją. Z doświadczenia naszej firmy wynika, że sprawy z przeterminowaniem trzymiesięcznym udaje się odzyskać w 80 procentach , natomiast sprawy z przeterminowaniem dwunastomiesięcznym już tylko w 50-60 procentach. Istotną rzeczą jest posiadanie przez wierzyciela dokumentów potwierdzjących transakcję, z których wynika bezwzględna wymagalność należności.

 


Rozliczenie następuje po ściągnięciu należności. Prowizja naliczna jest od każdej wpłaty dokonanej przez dłużnika. Zleceniodawca otrzymuje fakturę VAT na której w opisie widnieje nazwa dłużnika i wysokość naliczonej prowizji. Faktury wystawiane są po poszczególnych wpłatach lub po całkowitym zakończeniu postepowania.

GRT Studio - Strony internetowe Zielona Góra