Windykowanie należności w kraju

Odzyskaj swoje należności szybko i skutecznie

Spółka Egzekucja prowadzi windykację należności w Polsce w trybie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym. Zapewniamy kompleksową obsługę wierzytelności z sektora B2B oraz B2C.Windykacja przedsądowa prowadzona jest przez wyspecjalizowanych pracowników, profesjonalistów w swojej dziedzinie. Postępowanie windykacyjne zostaje rozpoczęte w dniu otrzymania zlecenia windykacji należności wraz z kompletem dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Czas obsługi zlecenia określony jest umową i wynosi z reguły od trzech do sześciu miesięcy, lub do uzyskania rezultatu w postaci spłaty należności. Windykacja sądowa prowadzona jest przez doświadczonych prawników zatrudnionych w spółce, którzy specjalizują się w następujących dziedzinach prawa:

 • Prawo przewozowe,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo upadłościowe,
 • Prawo spółek,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo umów,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo konkurencji,
 • Zakładanie i rejestracja firm w Polsce,

Postępowanie sądowe zostaje wszczęte, po przesłaniu przez wierzyciela podpisanego pełnomocnictwa i opłaceniu kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego, które wynoszą odpowiednio:
 • kwota sporu do 2000zł : 30zł
 • kwota sporu od 2000 ­ 5000 zł : 100zł
 • kwota sporu od 5000 ­ 7500 zł : 250zł
 • kwota sporu od 7500 ­ 20000zł : 300zł
 • kwota sporu przekraczająca 20000zł : 5% od wartości sporu ­ należy zaokrąglić do pełnego złotego
Stawki minimalne kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. uzależnione są od wartości przedmiotu sporu i wynoszą:
 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł
 • powyżej 1 500 zł do 5000 zł – 600 zł
 • powyżej 5 000 zł do 10000 zł – 1200 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50000 zł – 2400 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200000 zł – 3600 zł