Pieczęć prewencyjna

Niech kontrahenci wiedzą, że Twoje pieniądze są monitorowane

Sygnowanie faktur ma na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do regulowania płatności w terminie, uświadomienie konsekwencji wynikających z opóźnienia zapłaty.Pieczęć windykacyjna to sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej.

Pieczęć została zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna, a kształt pieczęci prewencyjnej wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów. Pieczęć działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności i zdecydowanymi działaniami windykacyjnymi. Stosując pieczęć sygnowania faktur dajecie Państwo jasny sygnał dłużnikowi, że odzyskaniem należności zajmie się profesjonalny podmiot.