Kancelaria prawna

Zapewnij sobie ochronę i doradztwo prawne

Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem czynności:

 • bieżące doradztwo prawne,
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
 • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów, pism,
 • procesowych i środków odwoławczych (zarzuty, sprzeciw, zażalenie),
 • prowadzenie postępowań poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu gzekucyjnym,
 • przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych.

Pomoc prawna jest świadczona przez pracowników spółki, radców prawnych, aplikantów radcowskich w formie konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnych opinii, szczegółowych analiz, krótkich wyjaśnień. Bieżącą obsługę będzie wykonywał radca prawny desygnowany przez spółkę w przypadkach wymagających zaangażowania większej liczby osób – odpowiednio większa ilość pracowników lub współpracowników spółki.

Pomoc prawna świadczona jest w następujących obszarach:

 • prawa przewozowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa finansowego.