Zlecenie windykacji

Podstawowe dane o dłużniku

Podstawowe dane o Twojej firmie

Kontakt z Tobą

Faktura

Komunikat RODO

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Egzekucja spółka cywilna Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2b, tel. 68 325 50 17
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO) w zakresie i na czas realizacji działania z jakim związany był kontakt z Administratorem.
  • W przypadku kontaktu w celu złożenia zamówienia/podjęcia współpracy przetwarzanie odbywać się będzie w celu realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia RODO) i przetwarzane będą na czas jej realizacji i związanych z nim zobowiązaniach prawnych.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do UODO, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług windykacyjnych i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że na dzień stworzenia zlecenia wierzytelność nie została zapłacona.