Aktualności

Bądź z nami na bieżąco...

O nas

Klika słów o nas

            Spółka Egzekucja realizuje misję aktywnego i wiarygodnego uczestnika rynku finansowego, poprzez świadczenie szerokiego zakresu usług z dziedziny zarządzania należnościami, Firma ukierunkowana jest na doskonalenie kompetencji i rozwiązań służących zapewnieniu najlepszej jakości świadczonych usług. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów spółka Egzekucja od wielu lat wspiera podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, które w wyniku nierzetelności swoich kontrahentów poniosły straty finansowe. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku wspieramy krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze oferując pełen pakiet usług związanych z zarządzaniem należnościami. Nasze atutami są: wiedza, doświadczenie, profesjonalizm i skuteczność. Spośród innych kancelarii wyróżnia nas przede wszystkim stosowanie niestandardowych, opartych na wiedzy psychologicznej, metod odzyskiwania należności. Zatrudniamy osoby, które od wielu lat zawodowo zajmują się windykacją. Nasz zespół, oprócz pracowników stacjonarnych, tworzą windykatorzy terenowi wyspecjalizowani w branży gospodarczej. Głównym obszarem naszej działalności jest windykacja bezpośrednia. Naszym Klientom zapewniamy dostęp do całej gamy usług, począwszy od monitoringu płatności, poprzez szeroki zakres metod odzyskiwania należności oraz zbierania informacji (wywiadownia gospodarcza), na postępowaniu sądowym i egzekucyjnym kończąc.

METODY DZIAŁANIA

Spółka Egzekucja posługuje się szeregiem nowoczesnych narzędzi, służących odzyskaniu należności. Posiadamy dostęp do rejestrów handlowych na całym świecie. W każdej chwili możemy sprawdzić status  prawno-finansowy potencjalnego partnera biznesowego oraz dłużnika. Jesteśmy ukierunkowani na jakość i bezpośredni kontakt z dłużnikiem, ponieważ jest to  najskuteczniejsza forma windykacji.  Kładziemy nacisk na mediacje i negocjacje, jako najlepszy sposób na polubowne rozwiązanie problemu oraz najszybsza forma odzyskania należności.  W naszej pracy wykorzystujemy windykację terenową, kontakt telefoniczny oraz korespondencję drogąpocztową i elektroniczną.  Zapewniamy naszym Klientom szeroki zakres usług prawnych w zakresie prawa: przewozowego, handlowego, upadłościowego, umów, spółek, konkurencji, oraz zakładania firm.

Zakres usług

Zakres usług jakie wykonujemy

 • Monitoring Należności

  od 500 zł netto
  opłata miesięczna

   

  Monitoring należności jest to kompleksowa usługa w której skład wchodzi:

  – Monitorowanie niezapłaconych faktur (nawet 1 dzień po terminie płatności),

  – Sprawdzanie nierzetelnych kontrahentów poprzez nasz wewnętrzny system zapytań,

  – Pieczęcie prewencyjne,

  – Składanie powództw do sądu bez opłat adwokackich

 • Windykacja krajowa

  10% kwoty
  opłata po skutecznej windykacji

   

  Od wielu lat naszą specjalizacją jest windykacja należności na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Z dużą skutecznością ściągamy należności z całego kraju. Wiele firm nam zaufało co poskutkowało odzyskaniem milionów złotych dla kontrahentów z całego świata.

   

   

   

 • W. Międzynarodowa

  20% kwoty
  opłaty po skutecznej windykacji

  Firma Egzekucja s.c prowadzi windykację zagraniczną na etapie polubownym na rzecz polskich podmiotów gospodarczych. Współpracujemy z wieloma zagranicznymi Kancelariami Prawnymi. Przyjmujemy do windykacji bezsporne należności w stosunku do podmiotów mających swoją siedzibę w Unii Europejskiej.

   

   

 

Monitoring Należności

Monitorowanie należności

Monitoring Należności

Celem monitoringu jest zapewnienie regularności spłat należności, zdyscyplinowanie kontrahentów, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach, działanie prewencyjne. Monitoring należności dedykowany jest dla każdej firmy, która ma problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Należy pamiętać, iż nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych w portfelu. Z monitoringu należności mogą korzystać zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu B2B, których klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Monitoring należności może być prowadzony w dwóch etapach:

 

1. Jeszcze przed upływem terminu płatności. Kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-3 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaję poinformowany o wystawieniu faktury na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.

2. Monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 90 dni (najczęściej są to wierzytelności do 30 dnia od upływu wymagalności lub dłużnicy zalegający ze spłatą nie więcej niż 2 rat kredytu). Działania podejmowane przez firmę windykacyjną polegają na permanentnym kontakcie z dłużnikiem poprzez częste rozmowy telefoniczne oraz wysyłkę wezwań do zapłaty. Efektem jest uzyskanie szybkiej spłaty powstałego zadłużenia oraz przeciwdziałanie występowaniu takiej sytuacji w przyszłości.

Opłata za monitoring jest pobierana ryczałtowo i jest ustalana indywidualnie.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości wystawianych faktur.

Windykacja Krajowa

Odzyskiwanie należności na terenie kraju

 

           Spółka Egzekucja prowadzi windykację należności w Polsce w trybie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym.  Zapewniamy  kompleksową  obsługę  wierzytelności  z  sektora  B2B  oraz  B2C.Windykacja  przedsądowa  prowadzona  jest  przez  wyspecjalizowanych  pracowników, profesjonalistów  w  swojej  dziedzinie.

Postępowanie  windykacyjne  zostaje  rozpoczęte  w  dniu otrzymania zlecenia windykacji należności wraz z kompletem dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Czas obsługi zlecenia określony jest umową i wynosi z reguły od trzech do sześciu miesięcy, lub do uzyskania rezultatu w postaci spłaty należności.

Windykacja sądowa prowadzona jest przez doświadczonych prawników zatrudnionych w spółce, którzy specjalizują się w następujących dziedzinach prawa:

 1.  •  Prawo przewozowe,
 2.  •  Prawo handlowe,
 3.  •  Prawo upadłościowe,
 4.  •  Prawo spółek
 5.  •  Prawo cywilne
 6.  •  Prawo umów,
 7.  •  Prawo administracyjne,
 8.  •  Prawo konkurencji,
 9.  •  Zakładanie i rejestracja firm w Polsce,

 

Postępowanie  sądowe  zostaje  wszczęte,  po  przesłaniu  przez  wierzyciela  podpisanego pełnomocnictwa  i  opłaceniu  kosztów  sądowych  oraz  zastępstwa  procesowego,  które wynoszą odpowiednio:

 

 • •  kwota sporu do 2000zł : 30zł
 • • kwota sporu od 2000 ­ 5000 zł : 100zł
 • • kwota sporu od 5000 ­ 7500 zł : 250zł
 • • kwota sporu od 7500 ­ 10000zł : 300zł
 • • kwota sporu przekraczająca 10000zł : 5% od wartości sporu ­ należy zaokrąglić do pełnego złotego

 

 

Stawki  minimalne  kosztów  zastępstwa  procesowego,  zgodnie  z    Rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  28  września  2002  r.  uzależnione  są  od  wartości przedmiotu sporu i wynoszą:

 

 1. • do 500 zł – 60 zł;
 2. • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. • powyżej 1 500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. • powyżej 5 000 zł do 10000 zł – 1200 zł;
 5. • powyżej 10 000 zł do 50000 zł – 2400 zł;
 6. • powyżej 50 000 zł do 200000 zł – 3600 zł;

 

WINDYKACJA NA ETAPIE EGZEKUCYJNYM

 

Wspomaganie egzekucji komorniczej ­ czas pracuje na niekorzyść wierzyciela. Właśnie dlatego  swoimi  działaniami  dąży  do  odzyskania  pieniędzy  metodą  windykacji przedsądowej.  Zdarza się,  że  nie  kończy się  ona sukcesem.  W  takich  przypadkach  ­  w sądzie  powszechnym,  dążymy  do  jak  najszybszego  wydania  wyroku  pomyślnego  dla naszego Klienta. Niejednokrotnie wydanie  przez sąd  nakazu  zapłaty  nie  oznacza  jeszcze odzyskania  należności.  Dłużnik  może  bowiem  nie  zapłacić,  pomimo  iż  ciąży  na  nim prawomocny  wyrok.  Finałem  odzyskiwania  należności  w  takich  sytuacjach  musi  być postępowanie  egzekucyjne,  czyli  dochodzenie  swych  roszczeń  za  pomocą  komornika. Samo jednak przekazanie sprawy do postępowania komorniczego może nie dać efektu. Niezawsze  można  też  liczyć  na  skuteczne  działanie  komornika  pracującego  bez  nadzoru  i wsparcia,  dlatego  celowym  jest skorzystanie  z  usług  prawników specjalizujących się we wspomaganiu  egzekucji  komorniczej.  Wspomaganie  postępowania egzekucyjnego(komorniczego) zapewnia: skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego ( w ramach  zlecenia  zawiera  się  również  wybór  komornika  i  dopełnienie  wszelkich formalności); pilnowanie terminów czynności związanych z postępowaniem; sprawowanie nadzoru  nad  postępowaniem  ­  przekazywanie  zleceniodawcy  informacji  o każdej czynności;

 

Aby  zlecić  windykację  należności    należy  pobrać  i  odesłać  wypełniony  i  podpisany formularz  umowy  wraz  z  kompletem  dokumentów  e­mailem  na  adres:

windykacja@egzekucja.com

lub faksem pod numer: 684141152

Windykacja zagraniczna

Windykowanie należności poza granicami kraju - usługa EUROINKASSO

 

Windykacja międzynarodowa prowadzona jest w ramach usługi EUROINKASSO i oparta jest o sprawdzone standarty  dochodzenia  roszczeń  finansowych.  Nasze  usługi świadczymy  w  krajach Unii  Europejskiej,  USA, Azji i na Bliskim  Wschodzie  w ramach  usługi  Euroinkasso. Postępowania  wobec  dłużników  zagranicznych  prowadzimy  w trybie  polubownym,  ponieważ windykacja roszczeń w tym trybie jest dużo tańsza niż odzyskiwanie roszczeń w trybie sądowym. W  wybranych  krajach  możemy  pośredniczyć  w  skierowaniu  sprawy  na  drogę  postępowania sądowego w oparciu o zawarte umowy z kancelariami zagranicznymi

Ubezpieczenie należności

Ubezpiecz to co dla Ciebie ważne

 

Firma Egzekucja posiada zawartą umowę agencyjną oraz umowę o współpracy w zakresie windykacji z jednym z największych ubezpieczycieli należności na świecie, firmą Atradius. Atradius oferuje obszerny zakres rozwiązań z dziedziny zarządzania należnościami, które chronią firmy różnych rozmiarów przed rynkowymi politycznymi zagrożeniami w handlu lokalnym i globalnym. Atradius jest wiodącym ubezpieczycielem należności o przychodach rzędu 1,3 miliarda euro i 24 % udziałem w światowym rynku ubezpieczeniowym. Rocznie Atradius ubezpiecza około 350 miliarda euro światowego handlu i zapewnia kompleksowy zakres usług obejmujący transfer ryzyka, windykację oraz zarządzanie należnościami handlowymi. Za pośrednictwem 3400 osób i ponad 90 biur w 40 krajach świata, Atradius ma dostęp do informacji kredytowych dotyczących 45 milionów firm na całym świecie i każdego dnia podejmuje ponad 12.000 decyzji kredytowych. Firma stworzyła Polisę Modułową, która jest rewolucyjną koncepcją w dziedzinie ubezpieczeń kredytu kupieckiego, umożliwiającą zbudowanie polisy odpowiednio do potrzeb klienta. Atradius Modula zapewnia:

 

 

 • Elastyczne, zindywidualizowane podejście do ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
 • Najwyższej jakości system zarządzania polisą (Serv@net),
 • Pokrycie dla aż do 95% zobowiązania pieniężnego,
 • Doskonałe wsparcie dla zarządzania rachunkiem Klienta,

 

Kolejny produkt dedykowany jest dla korporacji międzynarodowych i zapewnia:

 

 

 • Zindywidualizowane podejście do Państwa polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
 • Możliwość centralizacji lub też regionalizacji zarządzania Państwa polisą w obrębie prowadzonej przez Państwa działalności,
 • Dedykowany zespół ds. kluczowych klientów lub też zespół wsparcia polisy z członkami rozlokowanymi w rozmaitych krajach świata,

Struktura udziałowców firmy Atradius:

 

Informacje o udziałowcach:

 

Swiss Re – Schweizerische Ruckversicherungs-Gesellschaf t, Zurych (Szwajcaria)
Swiss Re jest wiodącym reasekuratorem i największym na świecie reasekuratorem ubezpieczeń na życie i zdrowie, współpracującym z 70 biur w więcej niż 30 krajach.. Jest oceniany na poziomie AA przez agencje ratingowe Standard & Poor’s i Moody’s oraz na A++ przez A.M. Best. Do sierpnia 2001 roku był 90 % udziałowcem NCM, obecnie posiada 35% udziałów.

Deutsche Bank – Deutsche Bank AG, Frankfurt (Niemcy)
Z więcej niż 1 trylionem Euro aktywów i około 65,000 pracowników w 73 krajach, Deutsche Bank oferuje usługi finansowe na całym świecie.

Catalana Occidente – Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal („SCO”), Barcelona (Hiszpania)
SCO jest w całości własnością Grupo Catalana Occidente, S.A., firma operująca na hiszpańskim rynku ubezpieczeń przez ponad 142 lata. Z 1,862 milionami Euro w 2005, 21710 agentami i 1035 biurami w Hiszpanii, Grupa Catalana Occidente, S.A., jest jedna z wiodących graczy na hiszpańskim rynku ubezpieczeń i największym udziałowcem Credito y Caucion.

Grupo Credito y Caucion – Compania Espanola de Seguros y Reaseguros de Credito y Caucion, S.A., Madryt (Hiszpania)
Z 361 milionami Euro w 2005, Credito y Caucion jest czwartą firmą wśród największych firm ubezpieczeniowych. Credito y Caucion, stworzona w 1929 r., utrzymuje wiodącą pozycję i silną pozycję finansową odzwierciedlona w ocenie A+ wydanej przez Standard & Poor’s i Aa3 od agencji Moody’s. Obecni udziałowcy to Consorcio de Compensation de Seguros, (41, 2%), Grupo Catalana Occidente S.A. (43.2%) i inni (15.6%).

W przypadku chęci spotkania z nami jesteśmy do Pana dyspozycji. 

Weryfikacja kontrahentów

Sprawdź z kim rozpoczynasz współpracę

Spółka Egzekucja oferuje usługę weryfikacji kontrahentów obejmującą:
-sprawdzenie danych rejestrowych firmy w rejestrze handlowym krajowym i zagranicznym

-weryfikację osób kierujących firmą, bądź wchodzących w skład Zarządu spółki
-sprawdzenie firmy kontrahenta w globalnej bazie windykacyjnej.

Opcje weryfikacji:


-usługa jednorazowa

-usługa stała. Nieograniczona ilość sprawdzeń w bazie globalnej.

Referencje

Oni nam zaufali.

Prasa

PIsali o nas...

Wywiad w tygodniku TWÓJ RYNEK

Sponsoring

Egzekucja wspiera sportowców

a

 

Firma Egzekucja s.c. w 2014 roku sponsorowała turniej tenisowy Lotto Cup 2014 który odbył się w Zielonej Górze.

 

 

 

 

 

image-300x225Firma sponsorowała również  II Amatorskie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego – ROYAL 2014 który odbył się w Zielonej Górze. 

 

 

  

Usługi Prawne

Stała obsługa prawna

Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem czynności:

 

 • • bieżące doradztwo prawne,
 • • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
 • • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów, pism
 • • procesowych i środków odwoławczych (zarzuty, sprzeciw, zażalenie),
 • • prowadzenie postępowań poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze ( EPU),
 • • zastępstwo procesowe w postępowaniu gzekucyjnym,
 • • przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych.

 

Pomoc prawna jest świadczona przez pracowników spółki, radców prawnych, aplikantów radcowskich w formie konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnych opinii, szczegółowych analiz, krótkich wyjaśnień. Bieżącą obsługę będzie wykonywał radca prawny desygnowany przez spółkę w przypadkach wymagających zaangażowania większej liczby osób – odpowiednio większa ilość pracowników lub współpracowników spółki.

Pomoc prawna świadczona jest w następujących obszarach:

 

 • • prawa przewozowego,
 • • prawa gospodarczego,
 • • prawa spółek handlowych,
 • • prawa upadłościowego,
 • • prawa cywilnego,
 • • prawa finansowego.

Raporty Handlowe

Zamów raport handlowy dotyczący nowego kontrahenta

 

Składając zamówienie na raport handlowy dotyczący danego kontrahenta otrzymują Państwo niezbędne dane do podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy handlowej z krajowym lub zagranicznym kontrahentem, równocześnie zmniejszają Państwo ryzyko związane z zawarciem umowy z nową i nieznaną dotąd firmą. Czas przygotowania raportu zależny jest od kraju i regionu w którym mieści się dany podmiot- trwa to zazwyczaj od 7 do 15 dni.

Aby zamówić raport handlowy, należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 68 325 50 17.  Cena raportu zależna jest od podmiotu oraz kraju z jakiego pochodzi dana firma. Po wycenie przygotowania raportu handlowego otrzymają Państwo fakturę którą należy opłacić w terminie 7 dni od jej otrzymania. Po opłaceniu faktury zostanie przygotowany i odesłany raport. 

 

Pieczęć Prewencyjna

Pieczęć sygnowania faktur

         Sygnowanie faktur ma na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do regulowania płatności w  terminie, uświadomienie konsekwencji wynikających z opóźnienia zapłaty.Pieczęć windykacyjna to sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, ostrzega, że w razie braku zapłaty w  terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Pieczęć została zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna, a kształt  pieczęci prewencyjnej wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów. Pieczęć działa jak  sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności i zdecydowanymi działaniami windykacyjnymi. Stosując pieczęć sygnowania faktur dajecie Państwo jasny sygnał dłużnikowi, że odzyskaniem  należności zajmie się profesjonalny podmiot.

Kontakt

Skontaktuj się z nami...

IMG_3143

 

Egzekucja s.c. Ryszard Rudzki, Andrzej Kraś

ul. Miodowa 2B

65-602 Zielona Góra

POLAND

NIP: 9730770198

Konta bankowe:

PLN: PL 88 1140 2017 0000 4802 0312 4500
EUR: PL 03 1140 2017 0000 4112 0043 3037 SWIFT: BREX PLPWMUL

 

 

Sekretariat

tel: 68 325 50 17 wew. 20 p.mironik@egzekucja.com

Faktury/Płatności

tel: 68 325 50 17 wew. 22  r.rudzki@egzekucja.com

Dział Prawny – Sprawy Zagraniczne

tel: 68 325 50 17 wew. 25 a.kras@egzekucja.com

 

Umowy, Zlecenia

tel: 68 325 50 17 wew. 25 a.kras@egzekucja.com

 

 

 

 

Dział Windykacji Krajowej

Kamil Matyjasik
tel: 68 325 50 17 wew. 21 k.matyjasik@egzekucja.com

Dział Windykacji Zagranicznej

Sławomir Dobicki
tel: 68 325 50 17 wew. 24  s.dobicki@egzekucja.com

Dział Monitoringu

tel: 68 325 50 17 wew.28,27,26

a.kostrzewska@egzekucja.com a.czajkowska@egzekucja.com

Dział Prawny – Sprawy krajowe

tel: 68 325 50 17 wew. 23  t.kloj@egzekucja.com

 

 

Formularz kontaktowy

Lub skorzystaj z formularza...

Strefa klienta

Jeżeli jesteś już naszym klientem możesz skorzystać z menu poniżej. Jeżeli natomiast jeszcze nie jesteś naszym klientem zapraszamy do kontaktu!

Strefa Dłużnika

Jeżeli jesteś dłużnikiem, nie czekaj z kontaktem.

Jeżeli otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty i chcesz spłacić swój dług skontaktuj się  z nami. Możesz to zrobić na dwa sposoby – telefonicznie pod numerem tel: 68 325 50 17 wybierając numer wewnętrzny 21 lub mailowo na adres windykacja@egzekucja.com lub poprzez formularz dostępny na stronie. W tytule wpisz numer sprawy znajdujący się na wezwaniu, a w treści zaproponuj harmonogram spłat. Jesteśmy otwarci na negocjacje !

Grupa Egzekucja

Firmy wchodzące w skład grupy egzekucja...

einks           egz          ete_logo

 

 

logo-egz                                                              

                                                              

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress